Trên 90% hộ gia đình cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn "sáng - xanh - sạch - đẹp"

Cập nhật, 05:34, Thứ Tư, 30/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Giai đoạn 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Tam Bình đã phối hợp với các ngành và địa phương vận động xây dựng trên 90% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hàng năm, hội xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành. Đồng thời, chỉ đạo hội cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và gia đình tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng NTM, hộ gia đình “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hội còn khảo sát, điều tra, nắm tình hình thực tế từng hộ hội viên, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi hội; tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, giúp chi hội đạt nội dung xây dựng hộ gia đình “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Song song đó, tổ chức cho từng hội viên đăng ký để thực hiện; tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM; trong đó tập trung đi sâu vào những lợi ích cộng đồng mà nhân dân trực tiếp thụ hưởng khi xây dựng thành công NTM.

NGUYỄN XUÂN