Quản lý tài chính - ngân sách được tăng cường, đảm bảo hiệu quả

Cập nhật, 05:37, Thứ Ba, 29/11/2022 (GMT+7)
Công tác thu, chi ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công thực hiện tốt sẽ đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội.Ảnh tư liệu
Công tác thu, chi ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công thực hiện tốt sẽ đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội.Ảnh tư liệu

(VLO) Thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN), chi NS địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt kết quả khả quan, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Đạt kết quả khả quan

Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại các huyện Bình Tân, Trà Ôn, TX Bình Minh và Kho bạc Nhà nước tỉnh; khảo sát qua báo cáo các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Long Hồ, TP Vĩnh Long và giám sát tại Cục Thuế, Sở Tài chính về tình hình thu NSNN, chi NS địa phương năm 2022.

Qua đó, đoàn khảo sát, giám sát đã ghi nhận về kết quả khả quan của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật của Trung ương, nghị quyết của HĐND tỉnh, văn bản chỉ đạo của UBND về thu NSNN, chi NS địa phương năm 2022 đầy đủ, kịp thời; việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh được quan tâm.

Qua triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý tài chính - NS từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tính đến 31/10, tổng thu NSNN trên 6.075 tỷ đồng, đạt 93,70% so dự toán Trung ương và 93,43% so dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi NS địa phương trên 6.824 tỷ đồng, đạt 66,77% so dự toán Trung ương và 62,29% dự toán HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ chi đầu tư phát triển so với tổng chi đạt 39,29%.

Ước thực hiện cả năm 2022 tổng thu NSNN là trên 6.707 tỷ đồng, đạt 103,44% so dự toán Trung ương và 103,14% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng chi NS địa phương là trên 10.748 tỷ đồng, đạt 105,17% dự toán Trung ương giao, đạt 98,12% dự toán HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ chi đầu tư phát triển so với tổng chi đạt 45,26%.

Theo Phó Chủ tịch UBND TX Bình Minh Nguyễn Văn Dân, công tác vận động thu, các chính sách hướng dẫn về thuế được ban hành kịp thời, công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế được thực hiện đồng bộ tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai quyết toán thuế và nộp thuế.

TX Bình Minh ước thu cả năm 2022 đạt 164,47% kế hoạch; riêng thuế ngoài quốc doanh ước thu cả năm đạt 193,47% kế hoạch.

Ông Mai Đăng Khuê - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết, kho bạc đã quan tâm triển khai thực hiện các chính sách pháp luật, Nghị quyết HĐND về dự toán thu, chi NSNN năm 2022 đạt kết quả khả quan, đạt 82,8% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, thực hiện dự toán chi đảm bảo tiến độ, tổng chi thường xuyên đạt 73,46%; một số công trình dự án xây dựng cơ bản giải ngân đạt cao.

Trưởng Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh - Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, công tác thu, chi đảm bảo tiến độ theo kế hoạch năm 2022.

Các đơn vị đã triển khai thực hiện dự toán năm 2022 đạt kết quả cao; sử dụng dự phòng NS đảm bảo đúng luật; công tác thanh tra được quan tâm, đạt kết quả tích cực; quản lý sử dụng tài sản công được quan tâm thực hiện bước đầu sắp xếp nhà đất theo quy định.

Để công tác thu, chi NS đạt hiệu quả bền vững

Kết quả thu NSNN đạt, vượt dự toán nhưng tính bền vững chưa cao, còn phụ thuộc nguồn thu từ xổ số kiến thiết, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, nhà máy bia, chiếm tỷ trọng 45 %/tổng thu, còn lại 55 %/tổng thu với đa số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ, quản lý sản xuất kinh doanh hạn chế, vốn và hiệu quả tài chính còn thấp.

Bên cạnh, còn 3/17 nguồn thu không đạt so dự toán thu năm 2022. Còn thất thu NS đối với các khoản thu như chuyển nhượng bất động sản, xây dựng ngoài NS, thương mại điện tử, khai thác cát sông…

Để công tác thu, chi NS đảm bảo tính bền vững, đoàn khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh đề nghị các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác điều hành NS vào các tháng cuối năm 2022 và năm 2023; tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch vùng huyện và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh, tổ chức điều hành, quản lý NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, tăng cường kiểm soát chi đầu tư, chi thường xuyên.

Tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung quyết toán các dự án hoàn thành đúng quy định; đến cuối năm cần phấn đấu giải ngân đạt trên 95%; sử dụng nhà đất có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra, kiểm toán; tăng cường phối hợp tập huấn về thu, chi NS, đấu giá, mua sắm…

Theo bà Phan Kim Quyên - Phó Trưởng Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh, cần thực hiện khảo sát để công tác lập dự toán được sát thực tế, hạn chế sai, chi vượt lớn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, người dân về thu, nộp thuế.

Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp đất công, tài sản công để tham mưu phương án sử dụng phù hợp, tạo nguồn thu và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế - Lê Thị Hồng Lĩnh, Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đoàn giám sát cũng yêu cầu Cục Thuế thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp khai thác tăng thu, phối hợp khai thác hiệu quả các nguồn thu mới, từng bước đảm bảo tính bền vững.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế và tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra thuế đối với các trường hợp có mức độ rủi ro cao về thuế để khai thác tăng thu, chống thất thu về thuế.

Giám đốc Sở Tài chính - Phạm Minh Thiện cho biết, sở tăng cường phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NS địa phương trong 2 tháng cuối năm 2022.

Kịp thời tham mưu, phối hợp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khai thác tốt các nguồn thu mới như tổ chức đấu giá quyền thuê đất, thương mại dịch vụ, xây dựng ngoài ngân sách, khai thác cát sông…

Đồng thời tăng cường kiểm soát tiết kiệm chi NSNN các cấp, các ngành, các địa phương; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trưởng Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh - Nguyễn Mạnh Hùng cũng kiến nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Chỉ đạo tập trung vào các giải pháp trọng tâm, điều hành NS đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn thu. Từ đó đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội.

Bài, ảnh: HẢI YẾN