Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cuối năm

Cập nhật, 08:35, Thứ Sáu, 25/11/2022 (GMT+7)

 

Ngày 24/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X.

Theo đó, ban tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án; cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thẩm tra tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2022 - 2030...

Các đại biểu thống nhất với việc ban hành và nội dung các dự thảo nghị quyết. Đồng thời yêu cầu các đơn vị soạn thảo rà soát kỹ lại cơ sở pháp lý và các số liệu kèm theo của các tờ trình cho chính xác. Cần chú ý việc sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; việc lập dự toán cần tính tới dư địa. Làm rõ hơn về các tiêu chuẩn cụ thể ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, rà soát lại các danh mục ứng dụng công nghệ cao và phải có thể hiện sự liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...

Tin, ảnh: HẢI YẾN