TT Cái Nhum đạt 2/9 tiêu chí đô thị loại V

Cập nhật, 05:40, Thứ Ba, 29/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Đến nay, TT Cái Nhum (Mang Thít) đã thực hiện đạt 2/9 tiêu chí đô thị loại V với 33/52 nội dung. Cảnh quan nội ô thị trấn được chỉnh trang cơ bản xanh - sạch - đẹp, an toàn. Ước đến cuối năm, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 97,5%.

Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Huyện ủy Mang Thít đã điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng đô thị văn minh.

Đồng thời, lập Đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung TT Cái Nhum đến năm 2030; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị TT Cái Nhum và Đề án phân loại đô thị TT Cái Nhum theo tiêu chí đô thị loại V.

NGUYỄN XUÂN