Tập huấn, triển khai các chương trình cho vay mới

Cập nhật, 07:02, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Vĩnh Long và hội đoàn thể nhận ủy thác TP Vĩnh Long vừa tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn đối với 13 chương trình tín dụng chính sách đã được NHCSXH triển khai, đặc biệt là Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, các chương trình vay mới.

Qua đây giúp nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn trong quản lý nguồn vốn, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách và triển khai các chính sách, chương trình cho vay mới của NHCSXH.

Đồng thời, NHCSXH tiến hành thu thập thông tin, rà soát lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn nhưng chưa vay vốn để tạo điều kiện tiếp cận vốn chính sách khi có nhu cầu. Đây là hoạt động định kỳ của NHCSXH nhằm củng cố nghiệp vụ cho các tổ trưởng, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

MINH THÁI