Cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022

Cập nhật, 17:23, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)

Cục Thuế tỉnh thông báo đến các đại lý thuế, nhân viên hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022.

Theo đó, nội dung cập nhật gồm: Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế; về kế toán doanh nghiệp. Đối tượng tham dự gồm: Nhân viên đại lý thuế và cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; đối với cá nhân có chứng chỉ kế toán, hành nghề dịch vụ về thuế, sau khi tham dự lớp cập nhật, Cục Thuế sẽ cấp giấy xác nhận số giờ cập nhật theo quy định của Tổng cục Thuế.

Thời gian từ ngày 29/6- 1/7/2022.

Tập huấn trực tuyến tại đường link: https://meet.google.com/pwn-zjxd-fdw. Đăng ký trực tuyến tại: https://tinyurl.com/2fw9k4uw hoặc liên hệ Phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Vĩnh Long, điện thoại: 02703.828.084.

LÝ AN