Các địa phương đang triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc

Cập nhật, 13:50, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)

Thời gian qua, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã tham gia công tác góp ý, thẩm định và hỗ trợ các địa phương trong việc lập các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Đến nay, các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc của 8 đô thị trong tỉnh đã được phê duyệt. Đây là căn cứ pháp lý, công cụ để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và cấp giấy phép xây dựng.

Kể từ khi Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP có hiệu lực, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã tham mưu UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay các địa phương đang trong giai đoạn triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc để đảm bảo phù hợp quy định mới.

YẾN- HIỀN