TP Vĩnh Long: Giải quyết gần 91,4% đơn thư

Cập nhật, 14:58, Thứ Ba, 01/12/2020 (GMT+7)

Tính đến tháng 10/2020, các cơ quan chức năng của TP Vĩnh Long đã nhận 278 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua đó, đã giải quyết 254 đơn, đạt gần 91,4%, còn lại 24 đơn đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Thành ủy Vĩnh Long đã chủ động cụ thể hóa Quy định 11 của Bộ Chính trị bằng Quy chế 07 của Bí thư Thành ủy về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, phản ánh kiến nghị của dân và Nội quy tiếp công dân số 01 để thực hiện. Trong năm, Bí thư Thành ủy đã tổ chức tiếp 8 công dân, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức 20 cuộc tiếp công dân.

Hiện, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm tra và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thông tin, báo cáo, giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

THỤY VŨ