Đã thành lập 107 đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

Cập nhật, 05:32, Thứ Ba, 01/12/2020 (GMT+7)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 107 xã- phường- thị trấn đã thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với 8.415 thành viên, trong đó 107 đội trưởng, 239 đội phó và 583 thành viên được đào tạo, tập huấn.

Hiện nay, do kinh phí dành cho việc mua sắm trang thiết bị phòng chống thiên tai của địa phương còn rất hạn chế nên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiến nghị BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai hỗ trợ địa phương vấn đề này giúp các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ.

LÊ SƠN