Thời gian sử dụng các bản sao công chứng, chứng thực

Cập nhật, 16:50, Thứ Tư, 22/05/2019 (GMT+7)

Có nơi yêu cầu sử dụng bản sao công chứng, chứng thực có giá trị trong thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng, cũng có người cho rằng nó có giá trị không thời hạn. Vậy thời gian sử dụng các bản sao công chứng, chứng thực được quy định như thế nào?

Trương Thị Phụng

(Mang Thít)

Trả lời:

Khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bảo sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015 đều không quy định về thời hạn có hiệu lực của bản sao được công chứng, chứng thực.

Điều 77 Luật Công chứng quy định công chứng viên được chứng thực bảo sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Như vậy, bản sao được công chứng, chứng thực không quy định về thời hạn có hiệu lực.

Tuy nhiên, trong thực tế, bản sao được công chứng, chứng thực có thể chia thành 2 loại:

Bản sao có giá trị không thời hạn: Bản sao được chứng thực từ bảng điểm, bằng cử nhân, giấy phép lái mô tô … có giá trị không thời hạn, trừ trường hợp bản chính đã bị thu hồi, hủy bỏ.

Bản sao có thời hạn nhất định: Bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn như phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chứng minh nhân dân… thì bản sao chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn bản gốc còn thời hạn sử dụng.

PHÒNG BẠN ĐỌC