Vi phạm thời gian nghỉ phép có bị sa thải?

Cập nhật, 05:39, Thứ Ba, 21/05/2019 (GMT+7)

Người lao động đã nghỉ 4 ngày liên tục mà không xin phép. Xin hỏi trường hợp này người lao động có bị sa thải không?

Lý Ngọc Hoa (Tam Bình)

Trả lời: Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động: khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; cách chức; sa thải.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau: Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng gồm: thiên tai, hỏa hoạn hay bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động (khoản 3 Điều 126 Bộ luật Lao động 2012).

Như vậy, căn cứ quy định trên, muốn sa thải người lao động do vi phạm quy định về thời gian nghỉ phép thì hành vi vi phạm phải tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

Còn đối với trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc trong 4 ngày làm việc mà nếu không có lý do chính đáng, công ty có thể xem xét áp dụng xử lý kỷ luật dưới hình thức khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức.

PHÒNG BẠN ĐỌC