Con thành niên có được chia tài sản khi cha mẹ ly hôn?

Cập nhật, 06:01, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)

Con tôi năm nay 20 tuổi. Nếu vợ chồng tôi ly hôn và con ở với tôi, thì cháu có được chia tài sản của chồng tôi không?

Lê Thanh Phương (Vũng Liêm)

Trả lời: Khoản 2 và khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của luật này.

Như vậy, việc chia tài sản khi ly hôn chỉ đặt ra giữa vợ và chồng theo nguyên tắc công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung, còn tài sản riêng của ai thì người đó sở hữu. Do đó, khi ly hôn con bạn sẽ không được chia tài sản của chồng bạn. Tuy nhiên, khi chồng bạn chết thì con của bạn có quyền được thừa kế di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

PHÒNG BẠN ĐỌC