Trách nhiệm bồi thường khi gửi giữ xe

Cập nhật, 05:50, Thứ Sáu, 17/05/2019 (GMT+7)

Tôi gửi xe ở bãi giữ xe của công ty, nhưng công ty không có bảo vệ. Nay tôi bị mất xe thì công ty có trách nhiệm đền bù cho tôi không?

Huỳnh Thị Lý (Trà Ôn)

Trả lời: Điều 554 Bộ luật Dân sự quy định hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Khoản 4 Điều 557 của bộ luật này cũng quy định phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo các thông tin bạn cho biết, giữa bạn và công ty không phát sinh hợp đồng gửi giữ tài sản, do đó trong trường hợp này công ty sẽ không có trách nhiệm bồi thường.

PHÒNG BẠN ĐỌC