Mang Thít lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị

Cập nhật, 18:06, Thứ Tư, 15/05/2024 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đạt các nội dung kế hoạch đề ra.

Theo đó, Huyện ủy Mang Thít chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường lập lại trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác ATGT tuyến ĐT902 qua địa bàn các xã An Phước, Mỹ Phước, Mỹ An, Chánh An và lập lại trật tự đô thị, ATGT, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khu vực nội ô TT Cái Nhum. Đến nay, đã giải tỏa 241/258 hộ lấn chiếm, xử phạt hành chính 12 trường hợp.

Bên cạnh, huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mang Thít đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Sở Xây dựng cho ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng trung tâm hành chính các xã Mỹ Phước, Mỹ An. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chuỗi giá trị ngành sản xuất gốm đỏ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021-2025” năm 2024.

TƯỜNG LINH