Nhu cầu tuyển dụng và người lao động có việc làm tăng

Cập nhật, 07:10, Thứ Ba, 22/11/2022 (GMT+7)

Báo cáo tình hình thị trường lao động quý III/2022, cả nước có 50,5 triệu người lao động có việc làm, tăng 13,5 triệu người so với quý III/2021, tập trung các ngành nghề như: dịch vụ 39%; công nhân xây dựng 33,4%; nông - lâm- thủy sản 27,6%.

Dự báo triển vọng thị trường lao động quý IV/2022, cả nước sẽ có 51,3 triệu lao động có việc làm, tăng 800.000 người. Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng đối với các ngành nghề như: sản xuất, phương tiện vận tải, sản phẩm điện tử, sản phẩm từ cao su và plastic,...

Tại tỉnh Vĩnh Long, trong quý IV/2022, dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tiếp tục tăng, với khoảng 3.000 lao động (lao động phổ thông 2.200 người, lao động có chuyên môn 800 người). Đồng thời, dự báo có khoảng 2.500 người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

MINH THÁI