Đề xuất 20 thương hiệu mạnh doanh nghiệp Vĩnh Long 2019- 2020

Cập nhật, 17:27, Thứ Sáu, 27/11/2020 (GMT+7)

 

Ngày 27/11/2020, Viện Quản trị quốc tế phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) tổ chức hội thảo báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chiến lược thương hiệu tỉnh Vĩnh Long 2019- 2020.

Đề tài Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, thực hiện từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2020. Chương trình hội thảo nằm trong khuôn khổ nội dung 7 của đề tài với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long và đại diện hơn 30 doanh nghiệp.

Hội thảo trình bày các nội dung về kết quả áp dụng của đề tài xây dựng thương hiệu mạnh doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, kết quả thực hiện chiến lược thương hiệu; đề xuất giải pháp duy trì và nhân rộng kết quả xây dựng và phát triển thương hiệu; chia sẻ về mô hình tăng trưởng cho doanh nghiệp năm 2021.

Cùng với việc tổ chức hội thảo, Viện Quản trị quốc tế đã trình danh sách đề xuất 20 thương hiệu mạnh doanh nghiệp Vĩnh Long 2019- 2020, hiện đang chờ UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt.   

Xây dựng thương hiệu mạnh doanh nghiệp Vĩnh Long là đề án mang tính tổng thể về xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về giá trị thương hiệu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Vĩnh Long. Đề án cũng góp phần triển khai ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu trong nước và nước ngoài, ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản, làng nghề, sản phẩm chế biến và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung.

Tin, ảnh: THẢO LY