Hoàn thành quét bổ sung dữ liệu dân cư tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 07:11, Thứ Sáu, 27/11/2020 (GMT+7)

Đoàn Công tác số 4 thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã hoàn thành công tác quét bổ sung phiếu thu thập thông tin dân cư và kiểm tra công tác làm sạch dữ liệu, triển khai kênh truyền tại Công an tỉnh Vĩnh Long; đảm bảo thông tin công dân được đưa lên hệ thống Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) đầy đủ, chính xác.

Đây là một trong những công tác quan trọng góp phần vào thành công trong thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, tất cả công an các xã- phường- thị trấn trên địa bàn tỉnh tập hợp các phiếu cần quét bổ sung sắp xếp theo địa giới hành chính tập trung tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (Công an tỉnh) để quét bổ sung dữ liệu vào hệ thống Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an), được cán bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện.

Đoàn công tác cũng đã phúc tra lại kết quả kiểm tra của Công an Vĩnh Long tại Công an huyện Long Hồ và kiểm tra thực tế tại Công an xã Lộc Hòa; kiểm tra việc phối hợp với lắp đặt kênh truyền dẫn theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, đoàn đã có đánh giá kết quả thực hiện quy trình thu thập bổ sung thông tin công dân, đồng thời tiếp nhận những kiến nghị vướng mắc trong thực hiện dự án tại Công an tỉnh Vĩnh Long để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Thanh Thảo- Ái Bình