Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào

Cập nhật, 22:28, Thứ Tư, 27/09/2023 (GMT+7)

Gia đình tôi và nhà bên cạnh cùng mua đất phân lô bán nền. Mặc dù ranh đất đã được phân định sẵn nhưng để tránh phiền phức tôi muốn làm hàng rào cho thuận tiện về sau. Nhưng do ranh đất sát nhau quá tôi không biết làm thế nào cho đúng, vì nhà bên cạnh tôi chưa quen. Nếu tôi đứng ra làm, có được đề nghị họ cùng hùn tiền vào không?

L.V.A. (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Anh A. thân mến! Về nguyên tắc xây dựng mốc giới ngăn cách các bất động sản được quy định tại khoản 1, Điều 176 Bộ luật Dân sự như sau: Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Tuy nhiên, theo khoản 2 điều luật này: Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Do vậy, anh cứ mạnh dạn trao đổi với chủ đất bên cạnh để cùng thỏa thuận với nhau về việc đặt mốc giới (có thể trên ranh đất hay chỉ trên ranh giới của mỗi bên) và về chi phí xây dựng...

Về chi phí thì điều khoản trên còn quy định: Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

HT tư vấn