Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Cập nhật, 22:59, Thứ Năm, 14/09/2023 (GMT+7)

Tôi vừa nhận thừa kế 1 thửa đất do ba mẹ để lại. Hiện nay, thủ tục đang được tiến hành nên tôi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với thửa đất này. Hiện nay, tôi gặp nhiều khó khăn vì lý do khách quan nên tôi định chuyển nhượng thửa đất vừa được thừa kế nói trên. Nhưng có người nói tôi chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, tôi sẽ không thể chuyển nhượng hoặc làm bất cứ gì, có phải như vậy không?

L.T.L. (Vũng Liêm)

Trả lời:

Chị T.L. thân mến! Khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai quy định thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có trường hợp chị nêu như sau: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSDĐ khi có giấy chứng nhận QSDĐ. Đối với trường hợp chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế QSDĐ thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận QSDĐ hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, nếu hiện tại chị đủ điều kiện theo quy định trên thì chị có thể thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ thửa đất vừa được thừa kế. Nếu chưa đủ điều kiện thì chị chỉ thực hiện việc chuyển nhượng sau khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

HT tư vấn