Xã Chánh An (Mang Thít): Xây dựng 32ha sầu riêng VietGap

Cập nhật, 05:34, Thứ Sáu, 03/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Phòng Nông nghiệp PTNT huyện Mang Thít đang kết hợp với HTX Sầu riêng Chánh An rà soát xây dựng mô hình VietGap trên cây sầu riêng, tổng số 41 hộ, diện tích 32,34ha.

Hiện, HTX sầu riêng Chánh An đang hoạt động đúng luật HTX năm 2012 và đã tổ chức Đại hội thường niên của HTX năm 2022. Hiện, HTX hoạt động có hiệu quả và đã tạo điều kiện cho xã viên phát triển kinh tế góp phần thu nhập cho gia đình. HTX được đầu tư công trình nhà kho HTX đã nghiệm thu đưa vào hoạt động.

Xã đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trên cây sầu riêng phù hợp với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại địa phương. Xây dựng mô hình tưới tự động điều khiển từ xa của ông Trương Quang Nghiêm (ấp Tân Mỹ). Xã còn có tổ đoàn kết sản xuất lúa, tổ đoàn kết sản xuất sầu riêng duy trì hoạt động hiệu quả.

Với kết quả trên, xã Chánh An ước thực hiện đạt tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

NGUYỄN XUÂN