Điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu tái định cư, dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2

Cập nhật, 05:51, Chủ Nhật, 27/10/2013 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại dự án Khu tái định cư, dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2. Lý do điều chỉnh chức năng quy hoạch là đất công cộng, thuộc Khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) để xây dựng Khu hành chính xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất các đơn vị có liên quan công bố công khai và quản lý quy hoạch điều chỉnh được duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

NGỌC ĐIỀM