Chuyển giao đề tài "Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030"

Cập nhật, 15:19, Thứ Năm, 15/09/2022 (GMT+7)

 

Vĩnh Long có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao. (ảnh minh hoạ).
Vĩnh Long có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao. (ảnh minh hoạ).

Đề tài do PSG. TS Võ Thành Danh (ĐH Cần Thơ) làm chủ nhiệm, vừa chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm cơ sở tham mưu lãnh đạo tỉnh về phương án mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, đề tài đã đánh giá xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch và mô hình tăng trưởng kinh tế; khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế…

Mục tiêu của đề tài hướng đến là nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, dựa trên phát huy tối đa nguồn lực sẵn có và tận dụng tốt cơ hội trong nước và quốc tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra ngày càng sâu sắc.

CÔNG NGÔN- THẢO TIÊN