Lấy ý kiến hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Cập nhật, 17:49, Thứ Bảy, 10/09/2022 (GMT+7)

Ngày 9/9, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh trong khuôn khổ đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030” tại tỉnh Vĩnh Long. Hội thảo nhằm lấy ý kiến cơ quan, ban, ngành về dự thảo “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021- 2025 tại tỉnh Vĩnh Long” và dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chiến lược SHTT đến năm 2030 tại tỉnh Vĩnh Long”.

Theo số liệu từ Cục SHTT, tính đến hết năm 2020, tỉnh Vĩnh Long đã được cấp 1.077 văn bằng bảo hộ. Với kết quả khảo sát về thực trạng, tiềm năng và nhu cầu xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, nhóm thực hiện đề tài đánh giá hoạt động SHTT tại tỉnh vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ các đòi hỏi ngày càng cao của sự phát triển kinh tế- xã hội. Số lượng tài sản trí tuệ của Vĩnh Long, đặc biệt là sáng chế chưa nhiều, giá trị tài sản còn nhỏ.

Các đại biểu đã đưa ra ý kiến, thảo luận để đề xuất biện pháp phát triển hệ thống SHTT đồng bộ, hiệu quả ở các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác, thực thi quyền SHTT. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long thuộc nhóm 5 tỉnh dẫn đầu của ĐBSCL về bảo hộ, khai thác quyền SHTT.

PHƯƠNG THƯ