"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo- khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai"

Cập nhật, 14:10, Thứ Tư, 19/05/2021 (GMT+7)

Đó là chủ đề chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam (18/5). Theo đó, Sở KHCN yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về nội dung mục đích, ý nghĩa của ngày KHCN Việt Nam; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KHCN; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KHCN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam; giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KHCN;…

Các hoạt động chào mừng ngày KHCN Việt Nam gồm: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệt về những thành tựu KHCN; tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ cao, tài liệu, tạp chí khoa học tại các thư viện, các phòng nghiên cứu; phát động phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh và các tầng lớp nhân dân;…

CÔNG NGÔN