Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội"

Cập nhật, 06:14, Thứ Tư, 27/03/2024 (GMT+7)

Chiều 26/3, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức tọa đàm về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” với sự tham dự của lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội của ban tuyên giáo các tỉnh khu vực ĐBSCL.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung góp ý vào các nội dung của đề án như: Tình hình thực hiện Kết luận 100-KL/TW; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội; tổ chức thực hiện.

Các ý kiến đều thống nhất, Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI là văn bản chỉ đạo duy nhất của Đảng dành riêng cho công tác dư luận xã hội. Sự ra đời của kết luận đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kịp thời bổ sung, tạo cơ sở chính trị quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác dư luận xã hội.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 100-KL/TW, công tác dư luận xã hội trên toàn quốc nhìn chung đã được các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn.

Thông qua việc tổ chức, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm nguồn thông tin tham khảo quan trọng, cần thiết trong việc hoạch định chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh.

Nhiều nội dung phản ánh và kết quả điều tra dư luận xã hội có tính phản biện cao, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm sử dụng để giải quyết kịp thời, thỏa đáng nhiều vấn đề, vụ việc dư luận xã hội quan tâm ngay tại cơ sở.

Qua đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hạn chế những vấn đề khiếu kiện và khiếu kiện vượt cấp, những tình huống phát sinh, không tích tụ thành “điểm nóng”, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Kết quả của buổi tọa đàm là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

QUANG CHIẾN