Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật, 21:32, Thứ Năm, 21/03/2024 (GMT+7)

Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2024 nêu rõ, tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm chuyển biến nhận thức của Đảng bộ và Nhân dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 116 của Bộ Chính trị về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức viên chức nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

HẢI YẾN