Phản biện xã hội dự thảo nghị quyết về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh

Cập nhật, 06:22, Thứ Sáu, 29/03/2024 (GMT+7)

Ngày 28/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 213, ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết để ban hành dự thảo nghị quyết; đảm bảo các quy định của pháp luật về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh khi sửa đổi, bổ sung phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tế từng địa phương; đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân.

Đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế trình bày cùng một bảng có so sánh giữa bảng dự thảo nghị quyết bổ sung, sửa đổi bảng giá đất năm 2024 và bảng giá đất Nghị quyết 213 để thuận lợi nghiên cứu, đối chiếu, đánh giá tính hợp lý sự tăng giảm của giá đất ở các vị trí, tuyến đường, khu vực; tham mưu UBND tỉnh quan tâm, định hướng giá đất trong khu công nghiệp, nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh nhà; cân nhắc về thời gian ban hành dự thảo nghị quyết…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Hồ Văn Huân, nhấn mạnh, trên cơ sở các ý kiến của thành viên hội đồng phản biện và giải trình của cơ quan được giao soạn thảo dự thảo nghị quyết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh để dự thảo nghị quyết sau khi được thông qua đạt tính khả thi, hiệu quả cao.

TUYẾT NGA