Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long

Gương mẫu, trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật, 14:55, Thứ Năm, 28/03/2024 (GMT+7)

 

Học và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa trong toàn đơn vị Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.
Học và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa trong toàn đơn vị Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

Với nhiều hoạt động thiết thực, việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long đã tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, công chức, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước.

Chú trọng vai trò nêu gương

Ông Mai Đăng Khuê- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc KBNN Vĩnh Long nhấn mạnh, đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 01- KL/TW của Bộ Chính trị trong chi bộ, cơ quan; xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Theo đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản chuyên đề. Từ đó, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, đoàn thể, đảng viên, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; trong đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu.

Ông Nguyễn Thành Trung- Phó Bí thư Chi bộ VIII (KBNN Vũng Liêm) cho biết, KBNN Vũng Liêm đã chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể, coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chi ủy thường xuyên lãnh đạo, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở đảng viên, công chức, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế làm việc của ngành và cơ quan. Đặc biệt là việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ làm việc và chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, công chức.

Đảng viên, công chức, người lao động do Đảng bộ cơ sở KBNN Vĩnh Long lãnh đạo thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, người lao động thuộc hệ thống KBNN Vĩnh Long.

Đảng ủy lãnh đạo chính quyền, phối hợp cùng các đoàn thể trong hệ thống KBNN Vĩnh Long tiếp tục phát động công chức, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt “Văn minh công sở”, “Văn hóa nghề kho bạc”, “Nụ cười công sở” và thực hiện phương châm 6 biết: “Biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn và biết xin lỗi”…

Theo chị Trần Ngọc Bích- Chuyên viên Phòng Tài vụ quản trị, học tập lối sống trong sạch, giản dị, khiêm nhường và phong cách ứng xử rất tinh tế, đầy cảm hóa của nhân cách Hồ Chí Minh “Cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói mà không choáng ngợp, gặp lần đầu mà như đã gặp từ lâu”, bản thân luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách, tác phong công tác của người công chức trong thực thi công vụ, về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới; nêu cao tinh thần đoàn kết đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Học và làm theo Bác, nhận thức của đảng viên, công chức và người lao động từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, đã thật sự lan tỏa trong toàn đơn vị.

Anh Lê Tuấn Hùng- Bí thư Chi bộ III, với tư cách là một bí thư chi bộ trực thuộc, đã đăng ký và tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ứng xử văn minh, văn hóa…

“Qua học tập chuyên đề năm 2023, bản thân đã có tinh thần trách nhiệm cao hơn đối với công việc, có đạo đức trong sáng hơn; giải quyết đúng đắn hơn trong mối quan hệ giữa cá nhân- gia đình- tập thể- xã hội, giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Nâng cao hơn ý thức dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ”- anh Tuấn Hùng chia sẻ.

Gắn học và làm theo Bác với nhiệm vụ thực tiễn

Đảng ủy KBNN thực hiện tốt cải cách tài chính công theo hướng công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước, góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của tỉnh. Qua đó, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống KBNN Vĩnh Long đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Phát huy những kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng- an ninh, Đảng bộ KBNN Vĩnh Long tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành và địa phương.

Duy trì tốt việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt lệ, nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Ông Nguyễn Thành Trí- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng bộ KBNN Vĩnh Long tiếp tục thực hiện học và làm theo Bác chuyên đề năm 2024 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện chuyên đề sát với thực tiễn, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp, cách làm; lựa chọn phát động phong trào thi đua, phát hiện, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo.

Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền học tập gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát...

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng bộ KBNN Vĩnh Long đã có 20 lượt tập thể và 71 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng; tạo không khí phấn khởi, động lực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA