Thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2

Cập nhật, 06:22, Thứ Bảy, 17/09/2022 (GMT+7)

Ngày 16/9, Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa X.

Theo đó, Ban Kinh tế- Ngân sách thẩm tra các dự thảo Nghị quyết như sửa đổi, bổ sung về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025; dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật tài trợ bổ sung cho dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết sửa đổi thời gian thực hiện dự án tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long... Ban Văn hóa- Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2030.

Các đại biểu thống nhất thông qua các văn bản và cho rằng nội dung của các văn bản trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời đại biểu cũng thảo luận và đóng góp các nội dung như về nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình, phương án bố trí khu tái định cư, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; cơ quan soạn thảo nên điều chỉnh câu từ cho chính xác, rà soát lại các căn cứ pháp lý cho đúng pháp luật... Về dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên, đại biểu đóng góp về nội dung chăm sóc sức khỏe thanh niên, các nội dung về dân số, bình đẳng giới nên xem xét kỹ lại để đề ra chỉ tiêu cho phù hợp; các chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên nên có sự thống nhất, phù hợp với nhau giữa các nội dung và phải có giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện các chỉ tiêu trong nghị quyết đạt kết quả...

HẢI YẾN