Thủ tướng yêu cầu rà soát, đơn giản hóa quy định liên quan đến kinh doanh

Cập nhật, 18:58, Thứ Năm, 15/09/2022 (GMT+7)

Sáng 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước.

 Thủ tướng phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Xây Dựng Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. 

Báo cáo về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đó nhấn mạnh, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  được triển khai quyết liệt, có kết quả, hơn 1.700 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa tại 125 văn bản quy phạm pháp luật;  hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa.

Hoạt động xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực; Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân, cập nhật thường xuyên từ cấp xã, bảo đảm tiêu chí “ đúng, đủ, sạch, sống ”; cấp hơn 68 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giám sát, đánh giá được quan tâm triển khai với việc xây dựng, đưa vào vận hành một số công cụ kỹ thuật số hỗ trợ.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Kết quả đạt được thời gian qua mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Thủ tướng chỉ rõ, cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và luôn đổi mới; phải luôn xác định “trụ cột, động lực” của cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành thời gian tới là chuyển đổi số. Phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”. Nhanh chóng thể hiện những mục tiêu cụ thể từ đường lối, quan điểm, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng chỉ rõ, cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói đi phải đôi với làm và phải có kết quả cụ thể. Phải làm thực chất, không hình thức. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, không bị động. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu. Càng áp lực thì càng phải nỗ lực; chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động; tạo ra sự thân thiện với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính nói riêng và cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp nói chung. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng các hệ thống thông tin, sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 hằng năm; Tổ chức thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được phê duyệt, đồng thời tập trung rà soát, đơn giản hóa 59 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước.
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước.

Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thân thiện với người dùng, phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính, trong đó đến năm 2023 đạt trên 80%, năm 2025 đạt trên 90% mức độ hài lòng. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đạt 50%. Đến cuối năm 2022, yêu cầu 100% thủ tục hồ sơ tiếp nhận phải được xử lý, cập nhật trạng thái trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh và đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ lên Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Theo Vũ Khuyên/VOV