Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Cập nhật, 12:58, Thứ Ba, 02/04/2024 (GMT+7)

Vợ chồng tôi kết hôn đã 5 năm. Trong quá trình chung sống, tôi có đề nghị chồng tôi đổi tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) chồng tôi đang đứng tên cho tôi đứng tên cùng nhưng chồng tôi không nói năng gì, tôi cũng thấy buồn lòng. Tuy đây là thửa đất ba mẹ chồng cho chồng tôi trước lúc cưới tôi về nhưng tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau lâu dài, sao chồng tôi còn tính toán như vậy! Theo tôi được biết trường hợp này, vợ cũng có quyền đứng tên chung với chồng trong giấy chứng nhận, có phải không?

L.T.N.Q. (Long Hồ)

Trả lời:

Chị Q. thân mến! Điều chị nghĩ như trên là không đúng, bởi việc đăng ký tên hai vợ chồng đối với tài sản là QSDĐ chỉ được thực hiện khi đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Theo khoản 1 và 2, Điều 12 Nghị định số 126/NĐ-CP quy định việc đăng ký tài sản chung của vợ chồng:

1. Tài sản chung của vợ chồng phải đăng ký theo quy định tại Điều 34 của Luật Hôn nhân và Gia đình bao gồm QSDĐ, những tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu.

2. Đối với tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, QSDĐ để ghi tên của cả vợ và chồng.

Đối với thửa đất chỉ một mình chồng chị đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ, chị đề nghị đổi lại cho chị đứng tên cùng mà anh chưa đồng ý, thì đây là quyền của anh ấy, bởi đó là tài sản riêng của chồng chị. Khoản 1, Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Khoản 1, Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng như sau: Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

HT tư vấn