Được chuyển người lao động làm việc khác hợp đồng không?

Cập nhật, 15:50, Thứ Năm, 28/03/2024 (GMT+7)

Công ty vừa thông báo sẽ chuyển tôi sang làm công việc khác so với hợp đồng đã ký kết trước đó. Việc này làm tôi khá bất ngờ vì vị trí công việc hiện tại tôi đang làm rất tốt. Tôi thắc mắc thì được trả lời là do yêu cầu đột xuất và chỉ làm một thời gian ngắn, vậy có đúng quy định của pháp luật không?

Lê Kim Tuyến

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Theo Bộ luật Lao động (LĐ), hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự thỏa thuận giữa người LĐ và người sử dụng LĐ về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện LĐ, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ LĐ. Cụ thể, tại Điều 29 Bộ luật LĐ có quy định, khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng LĐ được quyền tạm thời chuyển người LĐ làm công việc khác so với HĐLĐ nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm. Trường hợp chuyển người LĐ làm công việc khác so với HĐLĐ quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm thì chỉ được thực hiện khi người LĐ đồng ý bằng văn bản. Người sử dụng LĐ quy định cụ thể trong nội quy LĐ những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng LĐ được tạm thời chuyển người LĐ làm công việc khác so với HĐLĐ.

Khi tạm thời chuyển người LĐ làm công việc khác so với HĐLĐ quy định tại khoản 1 điều này, người sử dụng LĐ phải báo cho người LĐ biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người LĐ. Người LĐ không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với HĐLĐ quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng LĐ phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của bộ luật này.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC