Nghỉ Tết không quay lại làm việc, phải bồi thường

Cập nhật, 10:21, Thứ Ba, 31/01/2023 (GMT+7)

Con tôi về quê nghỉ Tết Nguyên đán, nếu quay lại làm việc muộn thì có bị mất việc, hoặc không quay lại làm việc thì có phải bồi thường cho công ty không?

Nguyễn Thị Duyên

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Lao động (LĐ), số ngày nghỉ Tết Nguyên đán hưởng nguyên lương của người LĐ là 5 ngày. Tuy nhiên, số ngày nghỉ thực tế sẽ phụ thuộc vào từng nơi làm việc. Nếu sau thời gian nghỉ Tết mà người LĐ không có mặt tại nơi làm việc hoặc tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên thì người sử dụng LĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ.

Trường hợp người LĐ tự ý không trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết và không báo trước cho người sử dụng LĐ thì được xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng LĐ nửa tháng tiền lương theo hợp đồng cùng khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước và hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng LĐ theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật LĐ.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC