Sử dụng thiết bị không đảm bảo an toàn lao động sẽ bị xử phạt

Cập nhật, 10:18, Thứ Tư, 18/01/2023 (GMT+7)

Xin hỏi trường hợp đơn vị, người sử dụng lao động (LĐ) sử dụng thiết bị, máy móc không đạt yêu cầu kiểm định an toàn vệ sinh LĐ thì sẽ bị xử phạt ra sao?

Đỗ Hồng Nam

(Mang Thít)

Trả lời:

Theo khoản 5, Điều 24 Chương II Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh LĐ, đối với hành vi tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh LĐ đã thực hiện kiểm định nhưng kết quả kiểm định không đạt yêu cầu sẽ bị phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng.

Tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, Điều 7; khoản 3, 4, 6, Điều 13; khoản 2, Điều 25; khoản 1, Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7, Điều 27; khoản 8, Điều 39; khoản 5, Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, Điều 45; khoản 3, Điều 46 nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, trường hợp đơn vị, người sử dụng LĐ sử dụng thiết bị, máy móc không đạt yêu cầu kiểm định an toàn vệ sinh LĐ thì có thể bị xử phạt theo quy định nêu trên.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC