Mất giấy chứng nhận kết hôn có được đăng ký lại?

Cập nhật, 05:30, Thứ Ba, 05/11/2019 (GMT+7)

Vợ chồng tôi có việc phải giao dịch với ngân hàng và ngân hàng yêu cầu chúng tôi phải xuất trình giấy đăng ký kết hôn (GĐKKH). Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã bị thất lạc GĐKKH từ lâu. Vậy xin hỏi vợ chồng tôi phải làm gì để có GĐKKH? Trình tự, thủ tục được quy định như thế nào?

Nguyễn Thị Lý (TX Bình Minh)

Trả lời: Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau: Việc khai sinh, kết hôn, khai tử được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016 nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm nhận hồ sơ.

Như vậy, do bản chính GĐKKH của ông, bà bị thất lạc, vì vậy, để có GĐKKH thì ông, bà phải làm thủ tục đăng ký lại kết hôn.

Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết lại đăng ký kết hôn:

Ông bà có thể đến UBND xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc UBND xã, nơi ông bà thường trú để đăng ký lại kết hôn (theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).

Về hồ sơ đăng ký lại kết hôn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, thì thủ tục đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

Tờ khai theo mẫu quy định; bản sao GĐKKH trước đây. Nếu không có bản sao GĐKKH thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

PHÒNG BẠN ĐỌC