Phòng chống bệnh đậu mùa khỉ "sớm hơn một bước, cao hơn một mức"

Cập nhật, 09:56, Thứ Năm, 04/08/2022 (GMT+7)

Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Để chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là “sớm hơn một bước, cao hơn một mức”, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, UBND các tỉnh- thành quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt; huy động các cấp, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu trong cộng đồng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra…

Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới để chủ động phòng chống dịch, điều trị hiệu quả, kịp thời.

THÚY QUYÊN