Hơn 96% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa

Cập nhật, 00:15, Thứ Tư, 07/12/2022 (GMT+7)

Theo Huyện ủy Trà Ôn, năm 2022, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, góp phần phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần người dân.

Cụ thể, phát động đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu văn hóa năm 2022, kết quả có 36.952 trong tổng số 38.261 hộ gia đình đăng ký, đạt tỷ lệ 96,67%. Phong trào tập luyện thể dục thể thao tiếp tục duy trì. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thường xuyên đạt 33,5%; số gia đình thể thao đạt 28%. Các điểm du lịch sinh thái và các loại hình du lịch văn hóa thu hút gần 13.500 lượt khách, ước tính doanh thu đạt 794 triệu đồng... Song song đó, huyện tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn được 2.660 tin, 627 bài và 395 tin, phóng sự truyền hình…

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, huyện Trà Ôn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đồng thời, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động các thiết chế, di tích văn hóa, lịch sử, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

AN CHI