Kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Cập nhật, 06:43, Thứ Tư, 20/09/2023 (GMT+7)

Ngày 19/9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế- Xã hội Việt Nam 2023 (gọi tắt là diễn đàn) với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, diễn đàn là sự kiện thường niên hàng năm của Quốc hội, là phương thức quan trọng để quy tụ và phát huy rộng rãi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, Nhân dân, cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đóng góp vào các vấn đề quan trọng quốc gia, các quyết sách của Quốc hội.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ bối cảnh quốc tế; các căng thẳng, xung đột, xu hướng dịch chuyển địa kinh tế và thách thức mới đối với phục hồi, phát triển của kinh tế thế giới; chính sách kinh tế của các nước lớn, các đối tác thương mại chính của Việt Nam và tác động đến Việt Nam; đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 3 năm 2021-2023.

Nhận diện các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, bao gồm các vấn đề của thị trường đầu vào- đầu ra, đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng của nền kinh tế, rào cản đối với doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thị trường tài chính- tiền tệ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, lao động việc làm, y tế, an sinh xã hội và các chính sách, giải pháp trước mắt và dài hạn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 và một số nghị quyết liên quan khác…

Mục tiêu diễn đàn hướng tới là làm rõ các kết quả đạt được, hạn chế và bài học kinh nghiệm; phát hiện, đề xuất các dư địa, tiềm năng phát triển; đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách để khơi thông nguồn lực, kiến tạo các động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế- xã hội và ứng phó với thách thức phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Đã qua 2 lần tổ chức trước đây, nhiều đề xuất, gợi mở hữu ích tại diễn đàn đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan rà soát, nghiên cứu để xây dựng, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh, quyết liệt, ứng phó kịp thời, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế trên cơ sở phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.

Tại diễn đàn này, căn cứ các đề xuất, kiến nghị và giải pháp, ngay sau khi kết thúc diễn đàn, ban tổ chức sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương để phục vụ kịp thời Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và công tác hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

AN NHIÊN