Thanh niên là lực lượng gánh vác sứ mệnh lịch sử

Cập nhật, 07:07, Thứ Bảy, 16/09/2023 (GMT+7)

Sự kiện quan trọng cuối tuần (15/9), khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, khi Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) đã chọn Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai hội nghị này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phát biểu khai mạc đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng cho hội nghị, trước hết khẳng định việc tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong IPU; đặc biệt khẳng định vai trò chủ chốt của thanh niên, thế hệ trẻ trong công cuộc kiến thiết đất nước và phát triển thế giới thịnh vượng, hòa bình, ổn định.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam xác định 2 mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước, phấn đấu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam): Việt Nam sẽ là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam): sẽ trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Mặc dù, thời gian qua thế giới xảy ra nhiều biến động lớn, đại dịch, xung đột chính trị, bất ổn thị trường lương thực, năng lượng, tài chính, đứt gãy chuỗi cung ứng… khiến cho các mục tiêu phát triển đến năm 2030 của Liên hiệp quốc, cũng như các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh những vấn đề an ninh phi truyền thống, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, an sinh và phát triển của mọi quốc gia. Nhưng Chủ tịch Quốc hội cho biết, vẫn có quyền lạc quan và hy vọng về tương lai khi hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là dòng chảy, xu thế lớn.

Những mục tiêu phát triển toàn cầu, cũng như của từng quốc gia trong tương lai chính là trách nhiệm của thanh niên, thế hệ trẻ hôm nay; đây chính là “rường cột” của mỗi đất nước.

Do đó, với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi sáng tạo”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận về việc cần làm gì và làm như thế nào để tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hiệp quốc, là điều kiện then chốt để giữ gìn và vun đắp hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Trong đó, giới trẻ cần quan tâm giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu như: chuyển đổi số bền vững và an toàn; chuyển đổi năng lượng công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu và lan tỏa mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, là việc phát huy giá trị văn hóa, con người trong quá trình phát triển bền vững, thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Gửi gắm niềm tin, trách nhiệm cho hội nghị, cho giới trẻ toàn cầu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò “rường cột” của thanh niên, chính tuổi trẻ, thanh niên là lực lượng gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm lịch sử trong công cuộc hội nhập và phát triển của mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của toàn cầu.

NGỌC TRẢNG