Ưu tiên bố trí các nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn mới

Cập nhật, 15:20, Thứ Tư, 30/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Thít, năm 2023, Huyện ủy tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên bố trí các nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, NTM.

Đồng thời, nâng cao công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình.

Trong 10 tháng năm 2022, huyện Mang Thít đã giải ngân vốn đầu tư công trên 139 tỷ đồng, đạt 65,9% kế hoạch, ước cả năm giải ngân 208 tỷ đồng, đạt 98,6% kế hoạch.

Công tác huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư công, tăng hiệu quả đầu tư, giảm thất thoát, tránh lãng phí, nhất là các công trình trọng điểm.

THỤY VŨ