Hội nghị đô thị

Cập nhật, 05:40, Thứ Tư, 30/11/2022 (GMT+7)

Hôm nay (30/11), Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành, địa phương sẽ tổ chức Hội nghị Đô thị (ĐT) toàn quốc năm 2022 với chủ đề: “Quản lý và phát triển ĐT Việt Nam bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước có 883 ĐT, trong đó có 2 ĐT đặc biệt, 22 ĐT loại I… phân bố tương đối đồng đều trong cả nước. Tỷ lệ ĐT hóa đạt khoảng 41%, tăng hơn 5,3% so với năm 2015. Tăng trưởng kinh tế ĐT đạt 12 -
15 %/năm. Đến tháng 10/2022, đã có 49/63 tỉnh, thành phố phê duyệt chương trình phát triển ĐT toàn tỉnh; 96 ĐT lập chương trình phát triển từng ĐT; có 17 tỉnh đã phê duyệt 62 khu vực phát triển ĐT.

Một số địa phương đã thành lập ban quản lý khu vực phát triển ĐT tạo cơ sở thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển ĐT, hạ tầng kỹ thuật và kiểm soát các dự án phát triển ĐT theo quy hoạch, kế hoạch.

Ngày 11/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững ĐT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị ĐT toàn quốc năm 2022 nhằm tiếp tục phổ biến các nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững ĐT Việt Nam, với 33 nhiệm vụ và 15 chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển ĐT.

Trước đó, ngay sau khi Nghị quyết số 148/NQ-CP ban hành, Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức 3 hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng quy hoạch ĐT hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số trong quản lý ĐT” và “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển ĐT Việt Nam” cũng nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự.

N. HOÀNG