Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Cập nhật, 15:19, Thứ Tư, 30/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 30/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X.

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với 5 báo cáo của UBND tỉnh và 4 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế.

Theo đó, nội dung các báo cáo đã phản ánh rõ kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 về công tác phòng chống tham nhũng; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Việc ban hành các nghị quyết là cần thiết và đúng thẩm quyền, đảm bảo theo quy trình và tuân thủ quy định pháp luật.

Đồng thời, Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị nhiều nội dung về tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương;

tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị;  quan tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai; triển khai tốt các biện pháp quản lý, hỗ trợ, mô hình tái hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA