Hướng dẫn thông tin và truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025

Cập nhật, 17:00, Thứ Tư, 27/07/2022 (GMT+7)

 

(VLO) Chiều 27/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc  hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021- 2025. (Ảnh)

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kế hoạch tài chính triển khai các chuyên đề về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG được quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025; hướng dẫn triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025. Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc CTMTQG…

Nguyên tắc thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông phải không trùng lặp với nội dung thực hiện ở các chương trình, đề án sử dụng ngân sách nhà nước khác.

Phân định rõ phạm vi nội dung đầu tư, trách nhiệm quản lý; phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân ở khu vực nông thôn, phù hợp với đặc thù khu vực; bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ