Xây dựng phương án cảnh báo lũ theo cấp báo động

Cập nhật, 09:30, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Đó là một trong những mục tiêu đề ra trong dự án “Điều tra, khảo sát và ban hành quy định mực nước ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án được thực hiện trong năm 2021- 2022, với kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Nhằm khảo sát, đo đạc và thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa hình, số liệu khí tượng thủy văn và tình hình mưa, lũ, triều cường gây ảnh hưởng đến lưu vực sông trên địa bàn tỉnh; xác định vị trí cần đặt trạm thủy văn có đề xuất cấp báo động lũ và đề xuất giá trị mực nước tương ứng với từng cấp báo động lũ loại I, II, III; xây dựng phương án cảnh báo lũ theo cấp báo động và đề xuất biện pháp ứng phó; xây dựng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh,…

NGUYÊN KHANG