Nâng cấp và xây mới 613km đường giao thông

Cập nhật, 05:25, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

+ 100% xã có đường ô tô đến trung tâm

Nếu năm 2011, toàn tỉnh chưa có xã nào đạt tiêu chí giao thông thì đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 48/89 xã đạt tiêu chí giao thông, chiếm 54% tổng số xã xây dựng NTM.

Phát triển giao thông được xác định là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu bức xúc của người dân, nên được chú trọng đầu tư, người dân đồng tình cùng tham gia thực hiện.

Toàn tỉnh đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới 613km đường liên xã, liên ấp, liên xóm và đường trục chính nội đồng theo quy hoạch NTM và sửa chữa 134 cây cầu.

Để xây NTM đạt tiêu chí giao thông thì đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện phải được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Trong đó, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo tính kết nối của hệ thống giao thông trên địa bàn.

NGUYỄN XUÂN