12.900 lao động có việc làm mới

Cập nhật, 14:51, Thứ Năm, 01/06/2023 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Lao động-TB-XH, từ đầu năm đến nay, ước toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho hơn 12.900 lao động (tăng gần 5%), trong đó gồm đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 850 người (tăng hơn 174% so cùng thời gian năm 2022).

Cũng theo sở này, công tác giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được chú trọng nâng cao hiệu quả thông qua lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm.

Các đơn vị chức năng tăng cường tư vấn giới thiệu việc làm, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, gắn dạy nghề với tạo việc làm, đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động...

Từ năm 2021 đến quý I/2023, tỉnh Vĩnh Long đã giải quyết việc làm cho 84.184 lao động, trong đó gồm đưa 3.150 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

MINH THÁI