62 lớp đào tạo nghề cho người lao động

Cập nhật, 05:37, Thứ Sáu, 21/04/2023 (GMT+7)

(VLO) 4 tháng, các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp gần 8.900 người.

Bên cạnh đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, công tác tuyển sinh đào tạo dưới 3 tháng và đào tạo thường xuyên chiếm chủ yếu với hơn 8.300 người (gồm đã mở 62 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.400 người lao động theo chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp, dưới 3 tháng).

Theo đánh giá, các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến nay đã tích cực triển khai vận động, khảo sát nhu cầu, đẩy mạnh tiến độ tổ chức mở lớp đào tạo nghề theo chính sách này; tuy nhiên, còn một số địa phương chưa tổ chức lớp.

Tháng 5, dự kiến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 2.300 người, trong đó mở 30 lớp đào tạo nghề cho 775 học viên theo chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng.

Công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đã góp phần nâng tỷ lệ lao động tỉnh qua đào tạo đến nay đạt 60,82%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 21,41%. Năm nay, chỉ tiêu này lần lượt là 61% và 21,67%, cơ bản gần đạt yêu cầu.

MINH THÁI