1.200 lao động đi làm việc ở Nhật Bản trong năm qua

Cập nhật, 06:12, Thứ Ba, 21/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Năm 2022, toàn tỉnh đã đưa 1.426 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 83,88%), trong đó thị trường chủ yếu là Nhật Bản với 1.200 người, Đài Loan (Trung Quốc) 213 người, các nước khác 13 người.

Thực hiện cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong năm qua doanh số cho vay 11,3 tỷ đồng với 162 lượt khách hàng vay.

Tổng dư nợ đến nay đạt hơn 23,5 tỷ đồng với 388 khách hàng. Dự kiến nhu cầu cho vay năm 2023 với 250 người lao động, kinh phí 20 tỷ đồng. Năm 2023, kế hoạch tỉnh đưa 1.700 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

MINH THÁI