5 tháng, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hơn 12.200 người

Cập nhật, 05:45, Thứ Ba, 30/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Hết 5 tháng đầu năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo trong tỉnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hơn 12.200 người; trong đó chiếm chủ yếu là đào tạo dưới 3 tháng và đào tạo thường xuyên trên 11.600 người (bao gồm 72 lớp hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.740 người lao động nông thôn).

Tháng 6/2023, dự kiến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 2.400 người; trong đó gồm mở 51 lớp hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 1.100 học viên, nâng lên 123 lớp đào tạo nghề cho hơn 2.800 người đến nửa đầu năm nay.

Các nghề: cơ khí (hàn, tiện), may công nghiệp, sửa chữa máy may công nghiệp, vận hành xe nâng hàng, xây dựng dân dụng, sinh vật cảnh, pha chế thức uống, nấu ăn, tiểu thủ công nghiệp,... được người lao động nông thôn, lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động cộng đồng... theo học.

Công tác này hướng đến mục tiêu đào tạo người lao động có tay nghề và trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

MINH THÁI