Đặt mục tiêu thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%

Cập nhật, 15:17, Thứ Tư, 15/02/2023 (GMT+7)
Nhiều công trình khẩn trương thi công ngay từ những tháng đầu năm.
Nhiều công trình khẩn trương thi công ngay từ những tháng đầu năm.

(VLO) UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 03 yêu cầu triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thực hiện và giải ngân đạt trên 95%.

Chỉ thị nhấn mạnh các nhiệm vụ chủ yếu như: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; công tác thiết kế, vận động thu hồi đất, bồi hoàn, giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Với dự án khởi công mới, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoàn chỉnh các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để khởi công trước ngày 28/2. Đối với các dự án thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, hoàn chỉnh các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để khởi công trước ngày 30/3.

Đến ngày 30/6, những dự án chưa khởi công, chưa giải ngân (trừ trường hợp đặc biệt) hoặc dự án đã khởi công và giải ngân nhưng đến ngày 30/8 có tiến độ thực hiện chậm và tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50% thì đề xuất cắt điều chuyển kế hoạch vốn sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra để thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: N. HOÀNG